Posiadamy w sprzedaży pompę Sigma 65-KDFU IN LINE – jest to zanurzeniowa pompa osadowa. Można zastosować ją w ograniczonych pod względem wielkości pomieszczeniach, ponieważ szyjka tłocząca jest umiejscowiona tak, że nie przekracza rozmiaru zewnętrznego pompy. Zanurzeniowe pompy osadowe są przeznaczone do pompowania zanieczyszczeń spowodowanych bagnem, gliną, piaskiem, kamieniami i podobnymi materiałami ściernymi z całkowitym podziałem mieszanin maksymalnie 30% wagi.

Konstrukcja Silnik elektryczny jest chroniony przed uszkodzeniem i przegrzaniem bimetalicznym czujnikiem ciepła, który jest umieszczony w uzwojeniu. Przed wniknięciem wody z części hydraulicznej chroni silnik elektryczny zawór mechaniczny z zamknięciem olejowym w misie olejowej.

Zdjęcia produktu

product-984